-A A +A
panorama

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Predseda DHZ: Erich Potočný, Tel.: 0905421787
Podpredseda – veliteľ DHZ: Mgr. Ľuboš Kender, Tel.:0905560772


Tajomník: Ivan Smilka
Preventivár: Ing. Daniel Dvorský
Pokladník:  Dominik Varga
Referent mládeže: Miloš Ivan
Strojník: Patrik Révay
Revízor: Martin Gogola