-A A +A
panorama

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
  • kontrola  a skúška odberných miest podzemných  hydrantov pre vozidlá hasičských jednotiek  a kontrola hasiacich prístrojov
  • vykonávanie preventívnych prehliadok a kontrol elektrických zariadení 
  • zabezpečovanie rôznych podujatí v obci 
  • vykonávanie protipožiarno-asistenčných hliadok na podujatiach, kde to vyžaduje zákon
  • účasť na súťažiach hasičského športu a výchovno-osvetová činnosť mládeže
  • v spolupráci s OR HaZZ  aktuálne zabezpečuje školenia s ukážkou hasičskej techniky
  • vykonáva práce na prevádzky schopnom stave techniky a udržiavanie priestorov požiarnej zbrojnice.