-A A +A
panorama

Aktuality Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica

21 január, 2014 - 10:55
Ilustračný obrázok

Na svojom výročnom stretnutí hasiči hodnotili uplynulý rok. Aj v tomto začínajúcom im želáme splnené priania, pevné zdravie a radosť zo života a z činnosti, ktorá ich baví a napĺňa.

7 január, 2013 - 15:09
Ilustračný obrázok

     Rok 2012 je už spomienkou, pre našich, trávnických, hasičov zaiste milou. Práve v tomto roku si pripomenuli 130 rokov aktívnej činnosti a na spoločnom stretnutí 5.1. 2013 predstavili svoje plány a aktivity, ktoré chcú zrealizovať v tomto roku. Za doterajšiu spoluprácu sa im chceme poďakovať a do ďalšej činnosti im zaželať úspechy a spokojnosť.  

 

12 september, 2012 - 13:49
Z historických zápisníc DHZ Trávnica

Prinášame Vám druhý výber z historických zápisníc zo schôdz Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica. Tentoraz je výber technického rázu z rokov 1950-51, Trávnica už bola v tomto období Trávnicou. Ide o doslovné prepisy, nečitateľnosť pôvodného textu miestami môže spôsobovať, že prepis nie je vernou kópiou originálu. V prílohe článku nájdete aj fotokópie listov z pôvodných zápisníc.

27 jún, 2012 - 16:00
Ilustračný obrázok

Prinášame Vám výber z historických zápisníc zo schôdz Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica (do roku 1948 Fíš). V tomto prvom výbere sme pripravili niekoľko zaujímavých prepisov z roku 1947. Ide o doslovné prepisy, nečitateľnosť pôvodného textu miestami môže spôsobovať, že prepis nie je vernou kópiou originálu. V prílohe článku nájdete aj fotokópie listov z pôvodných zápisníc.

27 jún, 2012 - 15:03
Ilustračný obrázok

 23. júna 2012 sme si v Trávnici zašportovali v rámci II. kola okresnej previerky pripravenosti požiarnych družstiev a v spoločnosti prítomných hosťov sme si tiež pripomenuli  130. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici. Za tento nezanedbateľný čas v histórii našej obce nejedenkrát bola potrebná technika i solidarita ľudí pri boji s požiarom, bolo vynaložené úsilie predchádzať  jeho vzniku a zničujúcim následkom, ktoré so sebou tento živel nesie. Sú to naozaj hodnotné a poučné odkazy generácií našich predkov. Trávnickí hasiči od dávna rovnako ako dnes vedia, že nijaká radosť sa nevyrovná radosti zo služby iným. Ich dobrovoľnosť a iskierky záujmu o solidaritu s odkázanými na pomoc druhého preskakujú z generácie na generáciu a nenechávajú ľahostajnými. Sme hrdí na čriepky histórie trávnických hasičov, ktoré v dejinách našej obce skladajú zaujímavé obrazy v kaleidoskope ľudskosti, pomoci a dobrovoľnosti v časoch núdze, požiarov či nehôd, kedy sú nápomocní.

Toto podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj, Obec Trávnica, Agro

Žitava, TOP-PLAST.  Partnerom ĎAKUJEME!

 

27 jún, 2012 - 15:20
Ilustračný obrázok

Za 130 rokov činnosti trávnického zboru sa v jeho radoch vystriedalo  veľa čestných, statočných a obetavých ľudí, ktorí za ťažkých podmienok zakladali tento zbor na zásadách lásky a úcty k človeku, jeho práci, životu, zdraviu i majetku. Už nie sú medzi nami, no  spomíname si na nich. Úprimne im všetkým ďakujeme za ich cestu, ktorú v zbore prešli a za ich stopu, ktorú v ňom i v obci  zanechali.Vyjadrením vďaky a úcty, tak obce Trávnica ako i Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici bolo udelenie ocenení IN MEMORIAM zosnulým členom Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici, ktorí svojou prácou najviac posúvali trávnický zbor vpred.

27 jún, 2012 - 15:41
Ilustračný obrázok

         Na spomienkových oslavách 130 výročia DHZ v Trávnici boli odovzdané  aj  plakety aktívnym členom dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici, ako poďakovanie za dlhoročnú aktívnu prácu v zbore i obci. Dobrovoľná, obetavá, každodenná práca bola a je hlavným pilierom dobrovoľného hasičského zboru Trávnica. Patrí im za to naše úprimné ďakujem.

 

27 jún, 2012 - 15:54
Ilustračný obrázok

Peknou spomienkou na tento deň bude odovzdanie pamätných listov súčasným členom dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici, ako poďakovanie za tisíce hodín práce pre zbor a obec či už pri preventívnych prehliadkach, cvičeniach, školeniach, brigádach, údržbe hasičskej techniky, práce s mládežou.

27 jún, 2012 - 14:18
Ilustračný obrázok

Čerešničkou na torte, bola ukážka zásahu pri autonehode, ktorú vykonali profesionáli z OR HaZZ Nové Zámky - Hasičská stanica Šurany.

27 jún, 2012 - 13:45
Ilustračný obrázok

Trávnickí hasiči pre divákov pripravili aj malú prehliadku požiarnej techniky. Bolo možné si pozrieť:

Auto Avia s motorovou striekačkou PS 12, tiež PS 16 a PS 8 s výkonom 900l/min., odsávač dymu. Najstarším exponátom je ručná hasičská striekačka ťahaná koňmi, obsluhovaná 1 strojníkom a 8 ľuďmi, ktorí pumpovali vodu na požiarovisko, bola vyrobená vo Viedni v roku 1882 a zakúpená miestnymi statkármi, a tento rok sa datuje ako rok vzniku hasičov v Trávnici – Fíši.