-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

7 február, 2010 - 17:25
Dianie v obci
Fašiangy 2010

V sobotu 6.2.2010 popoludní sa v našej Trávnici fašiangovým sprievodom začali obecné fašiangy a tradičný maškarný ples pre deti

19 december, 2009 - 17:47
Oznam OcÚ
Výstavba obecných nájomných bytov 3x7 b.j. – typ Profis 4

V obci prebieha výstavba troch nových bytových domov. Prinášame Vám informácie o financovaní, výstavbe  a spôsobe podávanie žiadostí o pridelenie nájomných bytov.

18 december, 2009 - 18:41
Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 21 b.j.
 

20 november, 2009 - 10:07
Oznam OcÚ

1.Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: Obec Trávnica
Kontaktné miesto: Obecný úrad Trávnica
IČO: 00309320
DIČ: 2021059469

22 júl, 2009 - 23:00
Mozaika

Niektorí tu bývate, niektorí sem chodíte na dovolenky a niektorí to tu vôbec nepoznáte... Pozrite si krátku videoprezentáciu Trávnice a jej pozoruhodností.

 

6 november, 2008 - 21:36
Všeobecné záväzné nariadenie
Všeobecné záväzné nariadenie
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Trávnica.
23 júl, 2008 - 23:00
Mozaika
Baróč - kopec, osada, dedina, kláštor alebo zemianska kúria

Medzi dedinami Trávnica a Podhájska v Novozámockom okrese sa nachádza kopec, ktorý nesie meno Baróč. Malý, nenápadný kopec medzi dedinami, ktorý svojou históriou možno predčil aj dediny vo svojej blízkosti. Pod kopcom preteká Trávnický potok, vytvára meander, a tým aj prirodzenú hranicu. Hrebeňom kopca prechádzali staré cesty smerom k Trávnici, Podhájskej aj na Pozbu.

3 apríl, 2008 - 23:00
Mozaika
Revitalizácia obce

Článok prevzatý z Obecných novín(č. 07/2008 z 12.2. 2008) o projektoch rozvoja obce. Autorom je Prof. Michal ŠARAFÍN.

13 november, 2007 - 17:41
Dianie v obci
Trávnický kotlík 2007

Dňa sa 1.9. 2007 uskutočnil I. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu Trávnický kotlík.