-A A +A
panorama

Základná škola

Syndikovať obsah Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica
Novinky
Aktualizácie: pred 1 deň 3 hodín

Naše úspešné florbalistky :)

1 december, 2019 - 21:29
26 Florbal sa stal v posledných rokoch v našej škole mimoriadne obľúbeným športom pre chlapcov aj dievčatá. Počas jesenného obdobia naši žiaci absolvovali niekoľko turnajov. Úspešnejšie bolo družstvo dievčat. Dňa 15. 11. 2019 sme sa zúčastnili postupového kola, kde hladko vyhrali 8:0 nad ZŠ Kolta, 10:0 nad ZŠ Lipová a so ZŠ Mostná v Nových Zámkoch remizovali 3:3. Svojou hrou a víťazstvami si žiačky zabezpečili postup na okresné kolo 19. 11.2019 v Nových Zámkoch. Tu sa stretli vo vzájomných zápasoch družstvá: ZŠ Gábora Bethlena Nové Zámky, ZŠ Nábrežná Nové Zámky, ZŠ SNP Šurany, ZŠ s MŠ Maňa, ZŠ s MŠ Trávnica. Dva zápasy žiačky vyhrali a dva prehrali. Svojím fantastickým a vynikajúcim herným výkonom si vybojovali tretie miesto :)

Vianočné trhy :)

28 november, 2019 - 18:37
Obecný úrad, poslanci obecného zastupiteľstva ZŠ s MŠ v Trávnici Vás pozývajú na PREDAJNÉ VIANOČNÉ TRHY Kedy ? 8. decembra 2019 o 14.00 Kde? pred budovou základnej školy Čo ? Kultúrny program detí MŠ a ZŠ Oficiálne odhalenie malieb na múre trávnickej histórie Ponuka rôznorodých vianočných dekorácií Medovníky, oblátky, med Vianočný punč Tešíme sa na všetkých :)

POZVÁNKA

18 november, 2019 - 21:46
Obecný úrad, poslanci obecného zastupiteľstva, ZŠ s MŠ v Trávnici Vás pozývajú do kultúrneho domu na VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE 27. novembra 2019 od 14.00 hodiny Aktivity, do ktorých sa môžete zapojiť: Vytváranie vianočných ikebán Pečenie vianočných oblátok a trubičiek Zdobenie medovníčkov Výroba vianočných sviečok Háčkovanie ozdôb na vianočný stromček Zdobenie servítkovou technikou s vianočnými motívmi Kreslenie obrázkov s vianočnou tematikou Vyrábanie rozmarínových vrecúšok

1.riadieľské voľno v školskom roku 2019/2020

15 november, 2019 - 20:58
V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude dňa 20.11.2019 (streda) žiakom 6. - 9.ročníka poskytnuté riaditeľské voľno z dôvodu testovania žiakov 5.ročníka. https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Zrušenie zberu papiera :(

15 november, 2019 - 20:23
Zberné suroviny z Nových Zámkov pozastavili výkup papiera z dôvodu veľmi nízkej výkupnej ceny. Náklady na dovoz a odvoz kontajnera nepokryjú ani maximálne naplnenie kontajnera papierom. Z tohto dôvodu rušíme školský zber papiera. Už nazbieraný papier navrhujeme uskladniť, je možné sa podmienky výkupu zmenia. Ďakujeme za pochopenie.

Predmetové olympiády

15 november, 2019 - 20:04
Jesenné mesiace v školskom roku sú obdobím riešenia predmetových olympiád. Žiaci sa zapájajú do olympiády zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, geografie. Žiaci sa pripravujú v domácom kole a najlepší absolvujú školské kolá. Ich víťazi postupujú do okresného kola. Olympiády sú dobrovoľnou záujmovou činnosťou. Príprava žiakov na olympiádu si vyžaduje systematickú prácu s talentovanými žiakmi a rozvíjajú ich nadanie. V novembri sa uskutočnili olympiády: 7.11. – olympiáda zo slovenského jazyka

Trendy práce - pre deviatakov a ôsmakov :)

13 november, 2019 - 23:19
MPSVR SR uskutočnilo školenie, na ktorom boli prezentované najnovšie informácie pre absolventov. Informácie sú zamerané pre žiakov 9.ročníkov a ich rodičov. Žiaci 8.ročníka už v tomto predposlednom školskom roku môžu sledovať trendy na trhu práce. Nová webová aplikácia poskytuje odpovede na otázky: Koho bude trh práce v najbližších rokoch potrebovať? Správna voľba odboru - cesta k dobrému uplatneniu. Ako pomôcť študentom pri výbere odboru - www.trendyprace.sk Bližšie informácie poskytne výchovný poradca: RNDr. Jiří Fiala

Exkurzia do Nových Zámkov - múzeum a anglické divadlo

11 november, 2019 - 20:04
2 Dňa 5.11. 2019 sa uskutočnila exkurzia určená pre žiakov 6.- 9. ročníka v Nových Zámkoch. Cieľom exkurzie bola návšteva Múzea Jana Thaina, kde sa dozvedeli nové poznatky o histórii regiónu. Po obhliadke exponátov sa presunuli do Kultúrneho domu Kovak, kde sa zúčastnili predstavenia zo súčasnosti v slovensko-anglickom jazyku. Žiaci si overili svoje jazykové schopnosti v praxi a tešili sa, že predstaveniu v anglickom jazyku rozumeli. Exkurziu pripravila Mgr. Kristína Uhríková https://www.di

Úcta k starším

31 október, 2019 - 21:29
203 Posledný vyučovací deň v októbri sme využili na stretnutie so starými mamami. Naše starké deťom pripravili ukážky svojich tvorivých aktivít a ochotne zapojili aj deti. S ich pomocou si vlastnoručne zhotovili výrobky, z ktorých mali veľkú radosť :) Staré mamy počas práce pospomínali na svoje detské a školské roky. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity !

Deň medu a medoviny

27 október, 2019 - 17:10
21 Naši tretiaci, štvrtáci a šiestaci na podujatí Deň medu a medoviny v Šuranoch :)

Slovan do toho !!!

25 október, 2019 - 21:53
Atmosféra, akú nezažili ani Angličania: Aj deti z našej školy sa zúčastnili zápasu Európskej ligy medzi ŠK Slovan Bratislava a Wolverhampton Wanderers na štadióne Tehelné pole. https://sport24.pluska.sk/gal/futbal/atmosfera-aku-nezazili-ani-anglicania-deti-zaplnili-tehelne-pole-posledneho-miesta/2

Pozvánka

25 október, 2019 - 21:39
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa dňa 29. 10. 2019 od 10.45 hodiny uskutoční v Kultúrnom dome v Trávnici stretnutie žiakov 1. až 4. ročníka so seniormi, ktorí pre nich pripravili ukážky svojej tvorivosti. Žiaci si môžu vyskúšať činnosti, ktoré ich zaujmú. Všetci rodičia i starí rodičia sú srdečne vítaní:) Hostia: Albínka Benčíková - tvorba levanduľových bábik Janka Révayová – pletenie, háčkovanie – výstavka hotových výrobkov Mgr. Danka Návojská – maľovanie, výstavka ob

Turistický krúžok

25 október, 2019 - 21:25
13 V tomto školskom roku sa obnovila činnosť Turistického krúžku. Vedúcou krúžku je pani učiteľka Mgr. Slavomíra Markusová. Cieľom krúžku je spoznávať krásy okolia našej obce a učiť deti potrebe spätosti s prírodou. Veď stará múdrosť stále platí: V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH !!! :)

ZBER PAPIERA

17 október, 2019 - 17:58
Kedy? 18.11.- 30.11.2019 Prečo? Papier tvorí 20% komunálneho odpadu, celková ročná produkcia papiera je 800 kg /osobu Papier je možné veľmi dobre recyklovať (5–8-krát) a následne ho kompostovať 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov Použitím zberového papiera pri výrobe sa šetrí primárna surovina (drevo) a neprodukujú sa ekologicky problematické chemické látky potrebné na rozklad drevnej hmoty na celulózu a šetrí sa energia. Dá sa použiť na výrobu obalovýc

Tekvičkový deň v škôlke

17 október, 2019 - 16:52
16 Dňa 16.októbra sa v našej materskej škole šírila vôňa tekvíc. Pani učiteľka Lehocká, Skačanová a Chmeliarová usilovne s deťmi zbierali prírodniny, lisovali listy, prinášali tekvičky, aby všetko včas pripravili. Pomáhala nám aj teta Emilka, naša pani upratovačka, ktorá mala najviac práce po skončení aktivity. Na tekvičkový deň sme pozvali aj mamičky, oteckov, starých rodičov a všetkých, ktorí radi tvoria .V škôlke to bzučalo ako v úli. Využili sme všetko, čo nám príroda na jeseň ponúka a naši hostia spolu s deťmi urobili krásne jesenné tekvičkové dekorácie. Pani učiteľky nimi vyzdobili priestory aj vstup do materskej školy. Na chodbe nám pribudli „noví kamaráti“...vodník, sova a iné svietiace tvory, ktorými sa snažíme deťom priblížiť ich symboliku a ľudové tradície.. Deti mali zo spoločnej práce veľkú radosť...no a my dospelí sa tešíme s nimi.16.októbra sa v našej materskej škole šírila vôňa tekvíc. Pani učiteľka Lehocká, Skačanová a Chmeliarová usilovne s deťmi zbierali prírodniny, lisovali listy, prinášali tekvičky, aby všetko včas pripravili. Pomáhala nám aj teta Emilka, naša pani upratovačka, ktorá mala najviac práce po skončení aktivity. Na tekvičkový deň sme pozvali aj mamičky, oteckov, starých rodičov a všetkých, ktorí radi tvoria .V škôlke to bzučalo ako v úli. Využili sme všetko, čo nám príroda na jeseň ponúka a naši hostia spolu s deťmi urobili krásne jesenné tekvičkové dekorácie. Pani učiteľky nimi vyzdobili priestory aj vstup do materskej školy. Na chodb

Pozvánka na rodičovské združenie

1 október, 2019 - 20:56
Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7.10.2019 o 16:00 v budove ZŠ. Program: Organizácia školského roka, školský poriadok Informácie k školskému stravovaniu Správa o činnosti RZ za minulý školský rok Členské príspevky Voľba predsedu rodičovského združenia Voľba zástupcu rodičov do rady školy Aktuálne problémy a informácie Diskusia Uznesenie Po plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne aktívy. Vaša účasť na rodičovskom združení je nutná. Ďakujeme :)

Street art umenie pred školou :)

1 október, 2019 - 20:44
Obec Trávnica v spolupráci so street-art umelcom Norbertom Maczkó Arti realizovali maľbu historických objektov obce Trávnica na múr, ktorý sa nachádza v priestranstve medzi školou a fontánou. Street art umelec zachytil súčastný stav historických objektov: kaštieľ Rudnyianszkych, kaštieľ Ladislava Barlanghiho, barokový rímsko-katolícky kostol, veterná studňa, socha Immaculaty, barokový tehlový most a strom platan. Street art umenie zobrazilo bohatú históriu našej obce, skrášlilo okolie našej školy a bude nám spríjemňovať prestávky, hodiny telesnej výchovy a všetky outdooreové aktivity.

Súťaž o pohár riaditeľky školy

1 október, 2019 - 20:16
37 Športová súťaž „O pohár riaditeľky školy“ Krásny slnečný jesenný deň, 18. september, sa stal dňom športového zápolenia žiakov II. stupňa. Uskutočnil sa totiž 15. ročník súťaže „O pohár riaditeľky školy“. Žiaci súťažili v siedmich disciplínach: Vrh guľou Streľba florbalovou loptičkou na bránu Skákanie na švihadle vo vymedzenom časovom limite Hod granátom na pevný cieľ Ľah – sed vo vymedzenom časovom limite Cvičenie ne fitnes náradí I. - vo vymedzenom časovom limite Cvičenie ne fit

Oznam o začiatku školského roka 2019/2020

31 august, 2019 - 17:13
Školský rok 2019/2020 sa začne slávnostnou svätou omšou dňa 2.9.2019 o 9.00 v rímsko-katolíckom kostole v Trávnici Program: 10.00 privítanie pred školou 10.30 triednická hodina (úvodné informácie, rozdanie prihlášok na stravu a do školskej družiny ) 11.15 odchod žiakov domov Srdečne pozývame rodičov, žiakov, deti a priateľov školy ! Z dôvodu zmien v školskej jedálni sa stravovanie žiakov začne na etapy. Od 3.9. (utorok) sa začne vydávanie stravy pre žiakov 1.stupňa. Od 4.9.(streda) sa začne vydávanie stravy pre žiakov 1. aj 2.stupňa.