-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

30 apríl, 2017 - 18:27
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

V podvečer prvého mája Vás srdečne pozývame na tradičné stavanie obecného mája. V areáli školy sa na Vás tešíme 30. apríla 2017 o 17:30 h v spoločnosti detí, FS Trávničanka, MO MS Trávnica  a tých, ktorí budú máj budú stavať.

20 apríl, 2017 - 18:49
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Zber triedeného odpadu v obci sa uskutoční:

18. mája 2017 = ŠTVRTOK

13 marec, 2017 - 23:46
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

...príďte: posilníte nádej, pomôžete. V sále kultúrneho domu radi uvítame dobrovoľníkov, aj prvodarcov,  ochotných darovať krv. Profesionáli NTS Nové Zámky a náš Miestny spolok SČK  počas dvoch hodín ocenia každú podanú pomocnú ruku: 13.3.2017 od 8:00 do 10:00 h. 

5 marec, 2017 - 19:55
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Dnešné stretnutie členov MS SČK, spojené s povinnosťami volebnými, vyhodnotenia činnosti v predchádzajúcom roku i oceňovania darcov krvi, spríjemnilo prvú marcovú nedeľu v Trávnici. Prítomným sa v Kultúrnom dome prihovoril p. starosta, Ing. Emil Ivan. Pripomenul, že dobrovľníctvo je vzácna činnosť, ktorej dlhoročné pôsobenie v dedine obohacuje život a dianie v obci. Predsedníčka spolku, Mgr. Martina Haluzová, poďakovala za spoluprácu súputníčkam z výboru, členom i občanom a obci, bez podpory ktorej by bolo ťažké napĺňať poslanie tejto organizácie. Dobrovoľné darcovstvo má v Trávnici priaznivcov, opakovane sa vrátia a podávajú pomocnú ruku. Tak profesionáli činní v Národnej transfúznej stanici v Nových Zámkoch ako aj členky nášho spoloku evidujú jednotlivé odbery a sčítavajú jednotlivé darovania. Na základe získaných záznamov boli na tomto stretnutí ocenení dobrovoľní darcovia krvi brnozovou a striebornou Jnského plaketou. 

Bronzovú Janského plaketu získala PaedDr. Gabriela Potočná

Striebornú Janského plaketu získali:

  1.  Boris Blaško
  2.  Mgr. Slavomíra Markusová
  3.  Anna Mičíková
26 február, 2017 - 21:12
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

"Fíšanské fašangy" sme  v sobotu 25. februára v kultúrnom dome zavŕšili.  Fašiangovaniu od Troch kráľov panovala "basa", hrala, roztancovávala, hodovala, jella, pila AŽ! Dokonala... S hlbokým žiaľom sme ju pochovali... Smutné to lúčenie. Smútočné zhromaždenie. Skromné občerstvenie na "kare" a spomienky na "nebohú basu" - taký bol večer tejto soboty.

25 február, 2017 - 23:24
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Rodičovské združenie pri trávnickej základnej škole pripravilo sálu kultúrneho domu na najšarmantnejšiu návštevu nám najmilších - detí, ktoré v maskách v dobrej nálade v spoločnosti Šaša tancovali, súťažili, hrali sa tak, ako to na detskom maškarnom plese má byť. Za podporu dlhoročnej tradície patrí vďaka maminkám, starkám a babičkám, VŠETKÝM, ktorí pomáhali pri zhotovovaní masiek a toto popoludnie premenili na niečo nevšedné, veselé a nezabudnuteľné.

13 február, 2017 - 00:20
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Fašiangy prajú plesom aj svadbám, tiež  bohatému stolovaniu. V kultúrnom dome v Trávnici sa tešíme na všetky deti, pre ktoré 

v sobotu 25.02. 2017

 od 15:30 h bude Maškarný ples

 a od 18:30 h bude pochovaná basa. 

Fíšani: Chystajte masky, so sebou si prineste chasu kamarátov, dobrú náladu,  a chuť zabaviť sa! Popoludnie pretancujeme, večer všetci spolu zmaskovaní pri kapustnici  dáme "zbohom" base, tancovačkám - "fašangom" a neskutočne hlboký žiaľ zmiernime skromným občerstvením. 

25 január, 2017 - 16:47
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Fašiangy sú najveselším obdobím v roku a nie je tomu inak ani v Trávnici. 

15 január, 2017 - 23:26
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V toto nedeľné popoludnie v Trávnici viedli kroky priaznivcov ochotníckého divadla do kultúrneho domu. Divadelný súbor "Platan", sa predstavil veselohrou z pera Ferka Urbánka "Pani richtárka". Úpravu hry v troch dejstvách, rozdelenie úloh a réžiu predstavenia urobila pani učiteľka Gitka Holečková. Role "sadli" ako odev šitý na mieru a tak výkony divadelníkov bavili prítomných divákov. Sálou znel zaslúžený srdečný potlesk. Publiku sa dostalo korenia života - humoru, ľudovej piesne i poučenia: Nemalo by to v našich životoch byť o tom, ako veľký je dom, role či statok, ale o tom, aký je šťastný domov, o tom, že aj do malého domu sa zmestí toľko šťastia, koľko do veľkého a o tom, že ak dáme lásku na prvé miesto vo svojom živote, všetko ostatné k nám príde samo, s ňou zájdeme ďalej a viacerí... Na záver starosta obce, Ing. Emil Ivan, poďakoval za pekné nedeľné popoludnie a uviedol, že "dobrá partia" ochotníkov spestruje a obohacuje kultúrno-spoločenksý život obce. Fotografie napovedia, vďaka za ne manželom Košáňovcom.

15 január, 2017 - 11:25
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

"Pani richtárka" a pospolitosť, v ktorej žije popoludnie tejto nedele tromi dejstvami navráti do čias života slovenskej dediny 30. rokov minulého storočia. Každodennosť dedinčanov sa predznamenávala prácou na rolách a statkoch, spolunažívaním generácií rodín pod jednou strechou,  na dvoroch či priedomiach. Pýcha na majetok, jeho dlhoročné honobenie staršej generácie sa dostáva do konfliktu s omladinou, ktorá hľadí viac na život s láskou ako na život, s pýchou na svoj grunt a bez nej. Tak si generácie rad za radom pred domom, na roli či v domoch uštedrujú "lekcie" navzájom. Zábavne "poučení" môžete byť v nedeľu 15. januára 2017 o 15:00 hodine v Kultúrnom dome v Trávnici. "Metodika" je z pera Ferka Urbánka, výklad a úprava zas od pani učiteľky Gitky Holečkovej a obrazy troch dejstiev názorne a verne zdokumentujú trávnickí ochotníci zo súboru Platan. Radi Vás uvidíme, pobavíme, príďte! Všetci ste srdečne pozvaní!