-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Najbližšie podujatia

Momentálne nie sú žiadne uverejnené podujatia.

Vedeli ste, že:

Dňa 18. januára 1950 bola obec slávnostne napojená na elektrický prúd ?

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

30 máj, 2015 - 21:02
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

     Večer trávnickej hodovej soboty  tohto roku v kultúrnom dome spestrí vystúpenie hudobnej skupiny PROGRES. V spoločnosti priateľov, s paklom dobrej nálady,  dobrým vínom a batôžkom dobrôt sa radi stretneme s Vami, vážení Trávničania,  milí rodáci, vzácni hostia! Veľkú lyžicu podáme a spolu s kapelou PROGRES  o 21.00 h  veselo otvoríme hodovú  sezónu 2015 v Trávnici.

Vstupenky v hodnote =7,50 € na osobu si možno zakúpiť od 27. apríla 2015 na Obecnom úrade.

20 máj, 2015 - 20:15
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Otvorenie cyklistickej sezóny

Obec Trávnica srdečne pozýva  všetkých  občanov  aj návštevníkov Trávnice na otvorenie tohtoročnej cyklistickej sezóny.

Kedy?

23. mája 2015 (sobota)  o 17.00 hodine

 

Kde?

Ústredné priestranstvo pre základnou školou

Program:

  1. Zraz účastníkov pred školou.
  2. Pridelenie štartovného čísla
  3. Organizačné pokyny
  4. Presun cyklistov po cyklotrase v obci (všetci účastníci dostanú pred štartom mapku cyklotrasy)
  5. Cieľ– futbalové ihrisko
  6. Vyhodnotenie, tombola (približne o 18.30 hodine)
  7. Hry pre deti, jazda zručnosti na bicykli

Pre všetkých účastníkov obec pripravila malé občerstvenie

Tešíme  sa  na Vašu účasť.

19 máj, 2015 - 11:38
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

     Práve našim dobrovoľným hasičom bol v tento deň do užívania odovzdaný hasičský automobil IVECO, CAS 15 s príslušenstvom. Kľúče od zásahového vozidla veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica, Mgr. Ľubošovi Kenderovi, odovzdal JUDr. Róbert Kaliňák, podpredseda Národnej rady SR, minister vnútra SR. Tohto aktu sa zúčastnili aj poslanec NR SR Ing. Tibor Glenda, prednostka okresného úradu v Nových Zámkoch  Ing. Helena Bohátová, pán prezident HaZZ SR  generál JUDr. Alexander Nejedlý, gen. sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth, Ing. Ján Parčiš vedúci sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,  riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre  Ing. Pavol Nereča, riaditeľ okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch JUDr. František Jankovský, riaditeľ okresného výboru Dobrovoľného hasičského zboru v okrese Nové Zámky Ladislav Búči a trávnický pán farár Štefan Bebjak.

Je  to ocenenie práce všetkých generácií Fíšanov - hasičov zanietených a ochotných nasadzovať svoje zdravie i život pri likvidácii následkov živlov ohrozujúcich človeka i majetok. Veď to nakoniec my, ľudia, sme jeden druhému útočiskom.   Chceme veriť, že túto hasičskú techniku budeme používať hlavne na prevenciu a čo najmenej pri zásahu pred požiarmi, no najmä: BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC!

14 máj, 2015 - 09:56
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Vážení občania,

Obec Trávnica a DHZ Trávnica Vás pozývajú na stretnutie s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, Róbertom Kaliňákom, a to v túto sobotu, 16. mája 2015 o 12:00 h na ústrednom priestranstve pred budovou ZŠ. Pri tejto príležitosti bude našim dobrovoľníkom odovzdaný nový hasičský automobil        s príslušenstvom. Tento akt bude ukončený požehnaním automobilu s príslušetstvom, ktorý vykoná pán farár Bebjak.

Príďte a staňte sa súčasťou tejto významnej udalosti pre našich občanov a obec! 

10 máj, 2015 - 15:48
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Kultúrny program žiaci miestnej materskej a základnej školy venovali svojim mamičkám, starým mamám, krstným mamám a všetkým mamičkám v našom !

4 máj, 2015 - 19:14
Oznam OcÚ

Obecné  zastupiteľstvo v Trávnici  bude 7. mája 2015  o 19,00 h v Kultúrnom dome v Trávnici:

Program rokovania:

30 apríl, 2015 - 22:27
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...pestrými stuhami vyzdobený je v areáli školy a svojou majestátnou výškou dáva na známosť, že máj - lásky čas je tu, vzdáva jej úctu i česť a je ńeklamným svedkom záujmu o tento cit a samotnú radosť zo života. Utvrdzovali ju vystúpenia detí z našej školy, vždy pekná ľudová pieseň aj vzácny kroj, ktorý do povedomia dávajú naše ženy z miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, tiež hrané čí spievané hudobné pozdravy  manželov Mrázikovcov a Slava, ktoré roztancovali všetky generácie prítomných, čo prijali naše pozvanie na tradičné stavanie mája. 

Trávnickí chlapi - VĎAKA VÁM za máj, máj, máj zelený - bez koreňa sadený...

14 apríl, 2015 - 17:37
Oznam OcÚ

Miestna akčná skupina Združenia Termál, do ktorej obec patrí, pripravuje aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia pre monitorovacie obdobie 2014 - 2020. Stratégia je komplexný dokument, ktorý so sebou prinesie analýzu územia Miestnej akčnej skupiny a určí oblasti, do ktorých je potrebné v nasledovných rokoch investovať energiu a financie. Je to písomné vyjadrenie toho, čo obce patriace do Miestnej akčnej skupiny ponúkajú, aké majú problémy, čo chcú urobiť pre zlepšenie súčasného stavu a rovnako ako to chcú urobiť a kto to bude robiť, aby plány neostali len na papieri. Integrovanou robí stratégiu to, že nerieši problémy sektorovo, t.j. osobitne, ale zahŕňa aktivity zo všetkých oblastí života v území a do procesu rozvoja územia zapája rôzne skupiny ľudí, obce i podnikateľov pôsobiacich v území.

PO VYPLNENÍ DOTAZNÍK PRINESTE NA OBECNÝ ÚRAD, V PRIPADE, ŽE STE VYPLNILI ELEKTRONICKÚ VERZIU, ZAŠLITE NÁM JU NA elektronickú adresu: rra-nitra@rra-nitra.sk 

do piatka 22. mája 2015

Vďaka za záujem a čas venovaný dotazníku.

 

9 marec, 2015 - 16:20
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Výročné stretnutie členov miestneho spolku SČK malo pracovný i slávnostný charakter.  K vyhodnoteniu činnosti za uplynulý rok pripadla aj jedna milá povinnosť, a  to oceňovanie Trávničanov, dobrovoľných darcov krvi, bronzovou a striebornou Jánskeho plaketou.

OCENENÍ  TRÁVNIČANIA  v roku 2014:  Bronzovú Jánskeho plaketu získali:

1.       Bc. Roman Bako

2.       Bc. Lucia Holubcová

3.             Ivan Smilka

4.             Marcel Václav

a  Strieborná Jánskeho plaketa bola udelená  Petrovi Mičíkovi.

V pondelok 9. marca 2015  sa v spolupráci s NTS Nové Zámky v Kultúrnom dome v Trávnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi, ktorého sa zúčstnilo 23 Trávničanov a 4 Podhájčania.

S vďačnosťou želáme všetkým pevné zdravie!

25 február, 2015 - 16:48
Oznam OcÚ

Dražobník: Aukčná spoločnosť s.r.o., 851 01  Bratislava, Kopčianska 10

Navrhovateľ dražby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 829 48  Bajkalská 30

Podrobnosti - pozri prílohu.