-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

14 december, 2014 - 10:31
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Advent nám prináša vianoččas, 

  tešme sa zo snehu a zimných krás,

Tešme sa  zo sviatkov  lásky a pokoja,  

nech tieto Vianoce starosti zahoja.

V  tento radostný čas,  príďte medzi nás,

chystáme Vianočné trhy pre Vás.

 

 Radi sa s Vami stretneme : 14. decembra 2014 od 14:00  pred budovou našej školy na VIANOČNÝCH TRHOCH!

15 november, 2014 - 23:02
Oznam OcÚ

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce:

V obci Trávnica  bol:

Počet volebných obvodov  =1=

Počet volebných okrskov  =1=

Počet osôb zapísaných v zozname voličov =952=

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky =427= t.j. 44,85 % účasť voličov

Počet odovzdaných obálok =427=

8 november, 2014 - 20:00
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Týždeň pred voľbami sa občanom predstavili kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva a na starostu obce. Ing. Emil Ivan, starosta obce Trávnica, slovom i obrazom prezentoval niekoľko investičných projektov realizovaných v dedine v nedávnej dobe. Uviedol do pozornosti občanov aj tie, ktoré sa budú robiť v budúcnosti a teda v novom volebnom období s novým kolektívom zvolených zástupcov Trávničanov. Prítomným občanom predstavil kandidátov na poslancov v nadchádzajúcich voľbách, otvoril diskusiu o záujmoch a veciach verejných.   Pri skromnom a chutnom občerstvení, speve sa v priateľskej atmosfére popoludnie tejto soboty zmenilo v pokojný jesenný večer, v našej Trávnici - našom domove. Domov je dielo prekrásne, rovnako ako preťažké. A každodenné. To nie je iba miesto, kde bývame, ale miesto, kde nám rozumejú.  Trávnici, Trávničanom a všetkým hosťom u nás želáme spokojný život okorenený  pohodou, vzájomným porozumením a radosťou zo života v kruhu blízkych a známych, veď ako úvod tejto obecnej stránky hovorí : Obec Trávnica...  miesto, kde ste doma.

26 október, 2014 - 16:16
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...sme si pripomenuli v túto sobotu. Oslávencov v obradnej sieni obce prijal pán starosta, Ing. Emil Ivan, a vo svojom príhovore si spomenul aj na p. Štefana Mrázika. Spevom i harmonikou šestnásť rokov zabával Trávničanov, ktorí prijali pozvanie obce osláviť svoje jubileum v spoločnosti nielen svojich rovesníkov, ale i zástupcov samosprávy obce.  Tóny harmoniky, spev tak krásnych a nikdy nezunovaných piesní to sa nedá zabudnúť, na uja Piťa sa nedá si nespomenúť... S piesňou na perách, muzikou v srdciach a rytmom rozihrávajúcim päty je život radostnejší a keď nám je ťažko či smutno - znesiteľnejší.  Jeho krásu vľúdnym slovom neraz pripomína Stázika Skačanová a  svojimi vystúpeniami ju neraz umocňujú Danka Menčíková, Ľubka Rácková, Adrika Konkolyová s deťmi z našej školy a teraz už aj Mário Lička a členky Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trávnici, ktoré  fíšanský kroj navrátili do  života dediny i povedomia a hrdosti na hodnoty, aké žiadne pulty obchodných reťazcov neponúkajú. Možno si to ani neuvedomujeme, no osviežujú dušu, pohládzajú nám srdcia, sú pastvou pre oči a prameňom pre úsmevy, spolu s pevným stiskom rúk sú našim darčekom jubilantom, Trávničanom a ich hosťom. Všetkým, ktorí opakovane obohacujú život v našej dedine vyslovujeme úprimné ĎAKUJEM!

25 október, 2014 - 13:35
Oznam OcÚ

Zoznam kandidátov na starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.novembra 2014:

 

Kandidáti:

1.   Emil Ivan, Ing., 55 r., technik, nezávislý kandidát

 

Zoznam kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obce Trávnica 15.novembra 2014:

Volebný obvod číslo   1

Vo volebnom obvode sa volí     9     poslancov

 

Kandidáti:

1.    Imrich Bako, 62 r., dôchodca, KDH

2.    Mária Billá, 50 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka

3.    Lýdia Dvorská, Bc., 56 r., zdravotná sestra, KDH

4.    Martina Haluzová, Mgr., 40 r., zdravotná sestra, KDH

5.    Lucia Holubcová, Bc., 25 r., študentka, nezávislá kandidátka

6.    Anna Ivanová, Mgr., 52 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

7.    Marek Menčík, 28 r., živnostník, KDH

8.    Daniela Menčíková, 49 r., zubná sestra, nezávislá kandidátka

9.    Božena Návojská, Mgr., 71 r., dôchodkyňa, KDH

10.  Daniela Poljačiková, 25 r., asistentka predaja, nezávislá kandidátka

11.  Erich Potočný, 40 r., THP, nezávislý kandidát

12.  Anastázia Skačanová, 54 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

13.  Zdena Závodská, 51 r., vozňová disponentka, nezávislá kandidátka

23 október, 2014 - 10:35
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK a NTS Nové Zámky pozývajú dobrovoľných darcov krvi do KD v Trávnici

10. novembra 2014 od 08:00 h do 10:00 h.

Darovaním krvi umožníte odborníkom pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

30 september, 2014 - 14:14
Projekty obce
Ilustračný obrázok

Zmluvné strany:

Poskytovateľ grantu: Nadácia Allianz

Príjemca grantu: Obec Trávnica

Projekt: Bezpečne na cestách - merač rýchlosti

Miesto osadenia merača rýchlosti v obci Trávnica je na veľmi frekventovanej komunikácii, ktorú využívajú okrem bežných účastníkov cestnej premávky, hlavne návštevníci Termálneho kúpaliska Podhájska, ktoré má celoročnú premávku. Zároveň je najnavštevovanejším termálnym kúpaliskom v rámci celej SR. Obec Trávnica je tak vystavovaná opakovanému zvýšenému počtu prechádzajúcich automobilov a tiež aj účastníkov cestnej premávky chodcov či bicyklistov. Je preto pre všetkých, tak pre domácich ako i pre návštevníkov obce veľmi dôležité dbať na bezpečnosť na tejto frekventovanej komunikácii a teda v obci.

16 september, 2014 - 14:43
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

JATOVČANKA je chasa veselá, spievajú si v nej tak ženičky ako aj chlapi. Vedúcou súboru je p. Magdaléna Weibelová a neodmysliteľným je sprievod p. Pavla Bahulu hrajúceho na harmonike. JATOVČANKA začal účinkovať v roku 1970 a pôsobil pri vtedajšom Zbore pre občianske záležitosti.  O 28 rokov neskôr sa rozšíril o ďalších členov a s takýmto posilnením účinkoval na rôznych podujatiach, ktoré usporadúvala obec Jatov. Zúčastňuje sa okresných, krajských a celoslovenských speváckych prehliadok a nechýba ani na rôznych podujatiach mimo obce. V súčasnosti súbor opäť začala dopĺňať i mladšia generácia. Jeho cieľom je oživiť ľudové tradície a pripomínať mladým ľuďom kultúrne a folklórne dedičstvo slovenského národa. Spievajúcich Jatovčanov na pódiu vystriedali Palárikovčanky, ktoré skvelo tancovali. Ej veru, keď sa spolu schádzame, radosť v srdci mávame a veselo si spievame! Takto s radosťou v srdci a na chválu života sme si spolu po vyhodnotení ôsmeho ročníka Okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov zaspievali záverečnú pieseň SPEVOV DOMOVA 2014 a pri pripravenom pohostení si posedeli v spoločnosti ľudí, ktorým nie sú ľahostajné hodnoty nachádzajúce sa v našich domovoch ospievaných krásnymi piesňami. Bolo nám spolu fajn...

Srdečná vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zabezpečovaní tohto podujatia.

8 september, 2014 - 19:00
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Kto rád folklór má s Matičiarikom z Nových Zámkov nech sa zabáva!

Áno! Práve Novozámocký detský a mládežnícky folklórny súbor od svojho vzniku v r. 1993 má pri doterajšom profilovaní sa nesmierne peknú ambíciu rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a už v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám. Primáška, huslistka a speváčka Zuzanka Klimantová a vedúci ľudovej hudby tohto súboru hrajúci na akordeón a cimbál, Mgr. Peter Klimant, majú pevnú spojitosť s Trávnicou. Tu žijú ich určite hrdí starí rodičia. Na úvod SPEVOV DOMOVA sa prezentovali  hudbou,  spevom a  Branovským čardášom.  Pridal sa k nim aj starosta obce Trávnica, Ing. Emil Ivan, ktorý všetkých v našej starobylej Trávnici srdečne privítal a predstavil hostí, podobne ako predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trávnici, Mgr. Božena Návojská. Všetkých pozdrvil aj p. poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja, p. Ladislav Marenčák.

8 september, 2014 - 18:51
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Prehliadku súborov spevom začala domáca Trávničanka a po nej nasledovali ženičky zo Zemného. Hoci svoj súbor Vágszimoi Búzavirág ženičky založili iba v minulom roku pestrou paletou piesní, ktorými reprezentovali svoju obec obohatili toto stretnutie svojich spievajúcich rovesníkov. Oživením bola choreografia a scénické vystúpenie tanečníc súboru Seniorka z Palárikova. Rytmus a tancec majú naozaj v sebe, no o radosť z neho sa podelili s nami všetkými. Šurany dôstojne zastúpil spevácky zbor Kantáta, ako hosť. Nádherným výberom piesní rôzneho žánru,  precíteným spevom a počtom spievajúcich nám tak uštedril sviatok v duši.