-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

25 máj, 2019 - 14:28
Oznam OcÚ

Deň konania volieb: sobota 25.05. 2019

Viac v prílohách

25 marec, 2019 - 21:29
Pozvánka na podujatie

P O Z V Á N K A

Komisia vzdelávania, kultúry a športu Obecného zastupiteľstva v Trávnici

Vás všetkých srdečne pozýva

na oslavu Svetového  dňa  stolného  tenisu.

Zapojíme sa spoločne do celosvetovej akcie

25 marec, 2019 - 10:42
Oznam OcÚ
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. z., na stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 12.04.2019 (piatok) o 09 00 hod. v Dome kultúry v obci Dolný Ohaj
Na stretnutí budú vysvetlené zmeny v súvislosti so zákonom o nájme č. 504/2003 Z. z. účinným od 01.02.2019 (§§ 12a, 12b, 12c), ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.
 
Viac: v prílohe
17 marec, 2019 - 19:49
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Zber triedeného odpadu v obci sa uskutoční:

15. marca 2019 = piatok

 

 Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

FOTO: V prílohe: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

17 marec, 2019 - 13:01
Oznam OcÚ

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov v okrsku č. 1 v obci Trávnica  bol 935

Počet voličov zúčastnených v I. kole voľby prezidenta SR bol 451 (t.j. 48,23%)

Počet platných odovzdaných hlasov bol 449 

Počet platných hlasov odovzdaných jednotliým kandidátom:
 
    Meno, priezvisko        Počet hlasov

1. Zuzana Čaputová                143 
2. Maroš Šefčovič                   128 
3. Marián Kotleba                     66 
4. Štefan Harabín                     46 
5. Eduard Chmelár                    23 
6. František Mikloško               18 
7. Milan Krajniak                      13
8. Béla Bugár                             7
9. Martin Daňo                          2
10. Ivan Zuzula                          2
11. Róbert Švec                         1 
12. Bohumila Tauchmannová      0
13. Juraj Zábojník                     0 
12 marec, 2019 - 19:53
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Malou pozornosťou, kvetom, vľúdnym slovom a najmä vďakou za starostlivosť, výchovu a nezastupiteľné miesto tak v rodinách ako aj v živote spoločnoskom i obce sa niesla atmosféra dnešného stretnutia v Kultúrnom dome v Trávnici. Takto sme si práve tu propomenuli sviatok žien, ktorým želáme pevné zdravie a vitalitu. 

11 marec, 2019 - 08:57
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Zúčastnilo sa ho     dobrovoľníkov.  Všetkým za  ich nezištnú pomoc odkázaným i profesionálom úprimne ďakujeme. Poďakovanie tiež patrí Miestnemu spolku Slovenského červeného kríža, ktorého členky pre všetkých pripravili občerstvenie. 

3 marec, 2019 - 20:29
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Šašo a deti vo výbornej nálade "vybodkovali" konfetami kultúrny dom a dali "bodku za fašangami" v Trávnici.  Bolo veselo, rozprávkovo, komixovo, rastlinne i živočíšno, skrátka na karnevale detí to ožilo postavami rôznych príbehov, rozprávok,filmov, komixov, rastlín aj zvieratiek. 

3 marec, 2019 - 00:39
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Nedala si povedať - furt jella, pila, hrala, tancuvala, neustále hoduvala... Nevydržala. Pochovali sme ju...

1 marec, 2019 - 15:02
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Takým, ktorým zdravie umožňuje prísť darovať krv je určená naliehavá výzva dobrovoľne darovať krv v Trávnici v pondelok

11.03. 2019 od 08:00 do 10:00 v Kultúrnom dome.

Poteší každý dobrovoľný darca a preto radi uvítame rozšírenie rodiny dobrovoľníkov - darcov o tých, ktorí môžu krv darovať po prvýkrát. Príďte a pomôžte!