-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

25 február, 2015 - 15:48
Oznam OcÚ

Dražobník: Aukčná spoločnosť s.r.o., 851 01  Bratislava, Kopčianska 10

Navrhovateľ dražby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 829 48  Bajkalská 30

Podrobnosti - pozri prílohu.

17 február, 2015 - 17:38
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

MS SČK v Trávnici a NTS Nové Zámky pozývajú dobrovoľných darcov krvi do Kultúrneho domu v Trávnici, kde sa prostredníctvom mobilnej jednotky NTS uskutoční dobrovoľný odber krvi. Je vzácna a potrebná. Ak už máte 18 rokov a zdravie Vám to dovolí príďte a pomôžte, rovnako radi uvítame prvodarcov, ako i tých, ktorí sa nezabudnú vrátiť a opakovane, vedome pomáhať.

17 február, 2015 - 17:31
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Dnešné fašiangové stretnutie trávnických seniorov dýchlo atmosférou dobrôt v kalendári aktuálneho zvykového "fašangového" kulinárčenia, tiež 10. výročím vzniku tejto v obci tak živej a tvorivej organizácii,  samotným pracovným vyhodnotením uplynulého roka a spoločných plánov vytýčených pre rok 2015. Úprimne blahoželáme k milému výročiu! Zo srdca ďakujeme za aktivity povznášajúce povedomie a hrdosť na rodný kraj, prezentovanie Fíša, zachovávania dedičstva našej dedovizne a čas venovaný súčasnému spoločenskému dianiu v Trávnici. 

15 február, 2015 - 15:13
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...v hlbokom žiali smútiaci, zronení a plačúci sme sa zišli na obrade pochovávania basy, čo toľko pila, hrala,  cifrovala-vykrúcala ju vystrelo, struny jej skrčilo, pretrhlo...  Na márach prinesená do kultúrneho domu k samej pospolitosti ľudovej bola dôstojne odprevadená na svojej poslednej púti. Ach jaj, večná škoda jej... Venujte jej tichú spomienku.

14 február, 2015 - 21:32
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

A bolo veselo, zábavu utvrdzovali DJ David spolu so šašom a zmaskovanými dospelákmi. V sále kultúrneho domu to žilo rozprávkovými, komixovými a filmovými postavami, zvieratkami a všakovakými zmaskovancami. Všednosť kapitulovala... Úderom 15. hodiny sa pominula  a pestrosť, mix i všehochuť sa na celé popoludnie pevno a iste chopili žezla.  V dobrej nálade vládli fíšanským fašangom a detskému maškarnému plesu. Úlety tejto soboty boli zaznamenané - pozri fotoprílohu...

8 február, 2015 - 07:49
Oznam OcÚ

V obci Trávnica boli zaznamenané výsledky referenda, ktoré sa konalo 7. februára 2015: Výsledky zapísané v zápisnici: (Pozri prílohu)

7 február, 2015 - 21:05
Oznam OcÚ

Program rokovania OZ Trávnica dňa 10.02.2015 o 17:30 h v Kultúrnom dome v Trávnici:

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky
 3. Interpelácia poslancov
 4. Schvaľovanie programu rokovania OZ
 5. Správa o plnení príjmov a výdavkov v roku 2014 v rozpočte obce a v rozpočte Základnej školy s materskou školou Trávnica
 6. Zaradenie obce Trávnica do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva – Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál
 7. Aktualizovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál 2009-2015.
 8. Stav predpokladaných investícií v roku 2015
 9. Prideľovanie jednoizbového nájomného bytu Cintorínska 652/5C
 10. Informácie o Dobrovoľnom hasičskom zbore v Trávnici
 11. Diskusia
 12. Organizačné otázky
 13. Schvaľovanie uznesení
 14. Záver.
4 február, 2015 - 23:00
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

...práve v tomto čase bude vrcholiť najveselšie obdobie v roku. Tak príďte na "fíšanské fašangy" s kufrom dobrej nálady, nákladom veselej chasy kamarátov či známych a doma s prehľadom nechajte "dres" všednosi, každodennosti, prípadne ho s niekym zameňte... Naopak, čím pestrejší kostým, uletenejšia maska - tým väčšia šanca zažiť atmosféru tradičného maškarného plesu pre našich najvzácnejších - pre deti. Deti bude baviť KLAUN ROMAN, ktorý má na toto popoludnie s detvákmi pripravené hry a súťaže. Nízki, vysokí, tenkí či hrubší - hlavne zmaskovaní a aj hladní a smädní, takí sú očakávaní. Podávať sa bude skromné občerstvenie. A vážení, čas pre basu, čo sa cez rok naskákala, navŕzala a naspievala sa naplnil... knôt jej života plodného nehorí, ešte kadí... Večer, 14. februára 2015  o 19:00 h bude v sále KD v Trávnici pochovaná... 

2 február, 2015 - 16:00
Oznam OcÚ

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - POZVÁNKA Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov.

POĽOVNÝ  REVÍR  VLKAS

Termín konania zhromaždenia:  11.02. 2015 o 10:00 hodine

Miesto konania zhromaždenia: v sídle Notárskeho úradu JUDr. Petra Šulaiho v Nových Zámkoch na ulici   M.R.  Štefánika 14.

23 január, 2015 - 16:38
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

 

Členovia Divadelného súboru PLATAN z Trávnice sa predstavia upravenou veselohrou pod názvom

NA CHVOSTE 

 31.1.2015 /sobota/ o 18.00 h v KD Trávnica. Všetci ste srdečne vítaní.

Vstupné je 2,-€, deti majú vstup voľný.

 Veselohra, autora Rudolfa Kazíka, NA CHVOSTE je upravená divadelná hra pre dedinské amatérske súbory. Jemným humorom a satirou zobrazuje život slovenskej dediny z 50. rokov minulého storočia. Veseloherný tón odhaľuje žartovnú náladu hlavných postáv a bojazlivú lásku mladých ľudí. To, čo je na začiatku zamotané sa nakoniec skončí k spokojnosti všetkých. 
Príďte sa zabaviť a spríjemniť si fašiangové obdobie. Tešia sa na Vás trávnickí ochotnící z Divadelného súboru Platan.