-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

14 december, 2014 - 16:32
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Advent sa prehupol do svojej druhej polovice a Vianoce sa každým dňom približujú.  Dnes už v Trávnici vďaka čarokrásnemu programu detí z našej materskej a základnej školy tieto najkrajšie sviatky v roku zaklopali na naše srdiečka. Kto im pred budovou školy na tom svojom srdci dvere pootvoril, prinesie si ich posolstvo prerozprávané, vyspievané a pretancované našimi deťmi až domov. Nech sú v každom dome  tohtoročné vianočné sviatky naplnené radosťou, láskou a pohodou aspoň takou, akú priniesli naši najmenší Trávničania na Trávnické vianočné trhy nám všetkým. Vôňa punču a horúceho čajíku z fotografií nos síce nepošteklí, no predsa len priblížia čaro dnešného popoludnia.

Ďakujeme deťom, pedagógom,  trhovníkom a občanom za návštevu!

14 december, 2014 - 10:31
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Advent nám prináša vianoččas, 

  tešme sa zo snehu a zimných krás,

Tešme sa  zo sviatkov  lásky a pokoja,  

nech tieto Vianoce starosti zahoja.

V  tento radostný čas,  príďte medzi nás,

chystáme Vianočné trhy pre Vás.

 

 Radi sa s Vami stretneme : 14. decembra 2014 od 14:00  pred budovou našej školy na VIANOČNÝCH TRHOCH!

13 december, 2014 - 21:01
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Po podpísaní sľubu a prevzatí Osvedčenia o zvolení sa volení zástupcovia samosprávy obce Trávnica dostali k pracovným povinnostia.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať poslancom OZ v Trávnici, ktorí sa v tohtoročných voľbách rozhodli nekandidovať, avšak po viacero volebných období pôsobili v samospráve našej obce.

Zároveň novozvoleným zástupcom saomosprávy obce Trávnica blahoželáme a pripájame želanie vzájomnej tvorivej spolupráce vo veciach verejných.

10 december, 2014 - 20:59
Pozvánka na podujatie
Prezentácia knihy "Recepty z chalúpky III." Ako sa dobre najesť a byť v pohode?

Obec Trávnica  a  Dr. Štefan Kováč  Adamov

člen Spolku slovenských spisovateľov, nositeľ ceny Valentína Beniaka, čestný občan obce Trávnica Vás srdečne pozývajú

28. decembra 2014 o 15:00 h do  KD v Trávnici

na uvedenie knihy do priazne čitateľa:

Recepty  z  chalúpky   III.

Ako sa dobre najesť a byť v pohode?
 
autora  PhDr.  PaedDr.  Mgr.   Štefana  Kováča  Adamovho
9 december, 2014 - 15:22
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...opäť po roku sa s nimi stretol v zasadačke Kultúrneho domu. Vítali a odprevádzali ho básňami. Štedrý Mikuláško každého odmenil dobrou náladou a balíčkom.

8 december, 2014 - 15:27
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Ide o jednoizbový byt na Cintororínskej ulici č. 652/5C, nachádzajúci sa na prízemí novo vybudovaného bytového domu. Byt sa nachádza v tichej lokalite, v centre dediny, v blízkosti základnej školy, materskej školy, miestnych predajní, pošty a tiež autobusových  zastávok.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade a na čísle telefónu: 035 658 41 01, alebo aj na čísle: telefón/fax: 035 658 41 26.

7 december, 2014 - 21:12
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Starosta obce   T R Á V N I C A

4  / 2 014

            Podľa odst. 4 par. 13 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. zo dňa 6.9. 1990 v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 

5 december, 2014 - 18:17
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Naše deti v Trávnici si tento rok pre Mikuláška pripravili pestrú paletu básničkových i spievaných vystúpení. Všetci v sále sme neraz započuli kúzelné slovíčko ĎAKUJEM.  Vianočným punčom prevoňaný kultúrny dom ožil vďaka deťom a Mikuláškovi čarokrásnou esenciou detstva a atmosférou prichádzajúcich sviatkov Vianoc. Nech advent a sviatky Vianoc sú vo Vašich rodinách naplnené láskou, pohodou, spokojnosťou a blízkosťou Vám vzácnych.

Za srdiečka zahrievajúci čaj i punč  ď a k u j e m e  paniam učiteľkám,

za dobroty maminkám a za darčeky   M i k u l á š k o v i.

4 december, 2014 - 14:19
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Ahoj deti!

Zajtra o 16:00 h očakávame v kultúrnom dome VZÁCNU NÁVŠTEVU, príde k nám MIKULÁŠKO!!!

Mikuláško, patrón detí, sa na Vás a na Vaše modlitbičky, pesničky aj básničky véééľmi teší. Vezmite maminky, ockov, deda či babičku, aj bráškov a sestričky - pri teplom vianočnom punči a čajíku sa s Vami všetkými v spoločnosti Mikuláška radi stretneme.

 

15 november, 2014 - 23:02
Oznam OcÚ

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce:

V obci Trávnica  bol:

Počet volebných obvodov  =1=

Počet volebných okrskov  =1=

Počet osôb zapísaných v zozname voličov =952=

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky =427= t.j. 44,85 % účasť voličov

Počet odovzdaných obálok =427=