-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

24 január, 2015 - 23:00
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

...práve v tomto čase bude vrcholiť najveselšie obdobie v roku. Tak príďte na "fíšanské fašangy" s kufrom dobrej nálady, nákladom veselej chasy kamarátov či známych a doma s prehľadom nechajte "dres" všednosi, každodennosti... Naopak, čím pestrejší kostým, uletenejšia maska - tým väčšia šanca zažiť atmosféru tradičného maškarného plesu pre našich najvzácnejších - pre deti. Nízki, vysokí, tenkí či hrubší - hlavne zmaskovaní a aj hladní a smädní, takí sú očakávaní. Podávať sa budú dobroty zabíjačky, ktorá rozhodne patrí k fašiangovému menu. A vážení, čas pre basu, čo sa cez rok naskákala, navŕzala a naspievala sa naplnil, knôt jej života plodného nehorí, ešte kadí... V podvečer, 14. februára 2015 bude v sále KD v Trávnici pochovaná... 

23 január, 2015 - 16:38
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

 

Členovia Divadelného súboru PLATAN z Trávnice sa predstavia upravenou veselohrou pod názvom

NA CHVOSTE 

 31.1.2015 /sobota/ o 18.00 h v KD Trávnica. Všetci ste srdečne vítaní.

Vstupné je 2,-€, deti majú vstup voľný.

 Veselohra, autora Rudolfa Kazíka, NA CHVOSTE je upravená divadelná hra pre dedinské amatérske súbory. Jemným humorom a satirou zobrazuje život slovenskej dediny z 50. rokov minulého storočia. Veseloherný tón odhaľuje žartovnú náladu hlavných postáv a bojazlivú lásku mladých ľudí. To, čo je na začiatku zamotané sa nakoniec skončí k spokojnosti všetkých. 
Príďte sa zabaviť a spríjemniť si fašiangové obdobie. Tešia sa na Vás trávnickí ochotnící z Divadelného súboru Platan.

22 január, 2015 - 00:41
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

MS SČK v Trávnici a NTS Nové Zámky pozývajú dobrovoľných darcov krvi do Kultúrneho domu v Trávnici, kde sa prostredníctvom mobilnej jednotky NTS uskutoční dobrovoľný odber krvi. Je vzácna a potrebná. Ak už máte 18 rokov a zdravie Vám to dovolí príďte a pomôžte, rovnako radi uvítame prvodarcov, ako i tých, ktorí sa nezabudnú vrátiť a opakovane, vedome pomáhať.

18 január, 2015 - 19:34
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Život na dedine sám o sebe bol v tých časoch o robote, rodine, spoločenských aj osobných záujmoch a vzájomných vzťahoch. Všetci riešili všetko, spolu a so záujmom sebe vlastným. Herci zo súboru PLATAN sa s týmto obrazom žitia stotžnili tak presvedčivo, že v sále kultúrneho domu neraz zaznel potlesk, smiech a nefalšovaná atmosféra pohody. Slovom, kostýmom, výrazom, podaným výkonom v úprave z dielne a pod taktoukou režisérky, p. učiteľky Gitky Holečkovej, s fortieľom predstavenie odohrali, o čom svedčia aj fotografie od Svetlanky Košánovej.

VĎAKA za naozaj veselé a pohodové popoludnie tejto fašiangovej nedele Divadelnému súboru PLATAN!

15 január, 2015 - 22:00
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...sa na sklonku minulého roka konal v kultúrnom dome.  Dobrôt sviatočného menu bolo neúrekom a niektorým z nás sa žiada aj v čase Vianoc  pohybu, spoločnosti priateľov. Popoludnie s pingpogovou raketkou a lopitčkou vystriedal večer, ktorý prial víťazom:

Umiestnenie bolo nasledovné:

Tretie miesto:  Peťo Varga

Druhé miesto: Emil Ivan

Prvé miesto:    Tonko Skačan   -   VŠETKÝM BLAHOŽELÁME!

 

15 január, 2015 - 21:40
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

 

Spoločné stretnutie sa nieslo v atmosfére predstáv a plánov do budúcna, ako aj poohliadnutím sa za končiacim sa rokom.  Všetkých tešil fakt, že rôzne generácie hasičov Trávničanov zastrešila budova Požiarnej zbrojnice, priestory ktorej boli v minulom roku upravené. Zaujímavé je, že po dlhej dobe sa o požiarnický šport zaujímajú Trávničanky.  Aj v tomto roku sa tešíme na reprezentáciu obce Trávnica touto spoločenskou organizácia.

28 december, 2014 - 20:49
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

A preto  sa nám prichodí poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o to, aby náš čestný občan, Dr. Štefan Kováč Adamov, mal na tento deň v Trávnici spolu so svojimi hosťami také láskavé a pekné spomienky, aké sa viažu ľuďom  v Trávnici k jeho osobnosti.   Pri  pánovi dekanovi sa totiž zdá, že kamkoľvek ide, chodí celým srdcom.  Za tých, ktorí sa s ním  stretli možno dodať,  aj v ňom ostáva. K vydaniu ďalšieho knižného titulu, p. dekanovi, zo srdiečka BLAHOŽELÁME!

Atmosféru uvádzania knihy do povedomia a života čitateľov, gurmánov, rodinných kuchárov priblížia fotografie od Svetlanky Košáňovej.

14 december, 2014 - 16:32
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Advent sa prehupol do svojej druhej polovice a Vianoce sa každým dňom približujú.  Dnes už v Trávnici vďaka čarokrásnemu programu detí z našej materskej a základnej školy tieto najkrajšie sviatky v roku zaklopali na naše srdiečka. Kto im pred budovou školy na tom svojom srdci dvere pootvoril, prinesie si ich posolstvo prerozprávané, vyspievané a pretancované našimi deťmi až domov. Nech sú v každom dome  tohtoročné vianočné sviatky naplnené radosťou, láskou a pohodou aspoň takou, akú priniesli naši najmenší Trávničania na Trávnické vianočné trhy nám všetkým. Vôňa punču a horúceho čajíku z fotografií nos síce nepošteklí, no predsa len priblížia čaro dnešného popoludnia.

Ďakujeme deťom, pedagógom,  trhovníkom a občanom za návštevu!

14 december, 2014 - 10:31
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Advent nám prináša vianoččas, 

  tešme sa zo snehu a zimných krás,

Tešme sa  zo sviatkov  lásky a pokoja,  

nech tieto Vianoce starosti zahoja.

V  tento radostný čas,  príďte medzi nás,

chystáme Vianočné trhy pre Vás.

 

 Radi sa s Vami stretneme : 14. decembra 2014 od 14:00  pred budovou našej školy na VIANOČNÝCH TRHOCH!

13 december, 2014 - 21:01
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Po podpísaní sľubu a prevzatí Osvedčenia o zvolení sa volení zástupcovia samosprávy obce Trávnica dostali k pracovným povinnostia.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať poslancom OZ v Trávnici, ktorí sa v tohtoročných voľbách rozhodli nekandidovať, avšak po viacero volebných období pôsobili v samospráve našej obce.

Zároveň novozvoleným zástupcom saomosprávy obce Trávnica blahoželáme a pripájame želanie vzájomnej tvorivej spolupráce vo veciach verejných.