-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

23 apríl, 2015 - 15:37
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

V podvečer prvého mája všetkých srdečne pozývame na tradičné stavanie obecného mája, ktoré sa uskutoční v areáli školy 30. apríla 2015 o 18:00 h.

15 apríl, 2015 - 21:02
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

     Večer trávnickej hodovej soboty  tohto roku v kultúrnom dome spestrí vystúpenie hudobnej skupiny PROGRES. V spoločnosti priateľov, s paklom dobrej nálady,  dobrým vínom a batôžkom dobrôt sa radi stretneme s Vami, vážení Trávničania,  milí rodáci, vzácni hostia! Veľkú lyžicu podáme a spolu s kapelou PROGRES  o 21.00 h  veselo otvoríme hodovú  sezónu 2015 v Trávnici.

Vstupenky v hodnote =7,50 € na osobu si možno zakúpiť od 27. apríla 2015 na Obecnom úrade.

14 apríl, 2015 - 17:37
Oznam OcÚ

Miestna akčná skupina Združenia Termál, do ktorej obec patrí, pripravuje aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia pre monitorovacie obdobie 2014 - 2020. Stratégia je komplexný dokument, ktorý so sebou prinesie analýzu územia Miestnej akčnej skupiny a určí oblasti, do ktorých je potrebné v nasledovných rokoch investovať energiu a financie. Je to písomné vyjadrenie toho, čo obce patriace do Miestnej akčnej skupiny ponúkajú, aké majú problémy, čo chcú urobiť pre zlepšenie súčasného stavu a rovnako ako to chcú urobiť a kto to bude robiť, aby plány neostali len na papieri. Integrovanou robí stratégiu to, že nerieši problémy sektorovo, t.j. osobitne, ale zahŕňa aktivity zo všetkých oblastí života v území a do procesu rozvoja územia zapája rôzne skupiny ľudí, obce i podnikateľov pôsobiacich v území.

PO VYPLNENÍ DOTAZNÍK PRINESTE NA OBECNÝ ÚRAD, V PRIPADE, ŽE STE VYPLNILI ELEKTRONICKÚ VERZIU, ZAŠLITE NÁM JU NA elektronickú adresu: rra-nitra@rra-nitra.sk

Vďaka za záujem a čas venovaný dotazníku.

 

9 marec, 2015 - 16:20
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Výročné stretnutie členov miestneho spolku SČK malo pracovný i slávnostný charakter.  K vyhodnoteniu činnosti za uplynulý rok pripadla aj jedna milá povinnosť, a  to oceňovanie Trávničanov, dobrovoľných darcov krvi, bronzovou a striebornou Jánskeho plaketou.

OCENENÍ  TRÁVNIČANIA  v roku 2014:  Bronzovú Jánskeho plaketu získali:

1.       Bc. Roman Bako

2.       Bc. Lucia Holubcová

3.             Ivan Smilka

4.             Marcel Václav

a  Strieborná Jánskeho plaketa bola udelená  Petrovi Mičíkovi.

V pondelok 9. marca 2015  sa v spolupráci s NTS Nové Zámky v Kultúrnom dome v Trávnici uskutočnil dobrovoľný odber krvi, ktorého sa zúčstnilo 23 Trávničanov a 4 Podhájčania.

S vďačnosťou želáme všetkým pevné zdravie!

25 február, 2015 - 16:48
Oznam OcÚ

Dražobník: Aukčná spoločnosť s.r.o., 851 01  Bratislava, Kopčianska 10

Navrhovateľ dražby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 829 48  Bajkalská 30

Podrobnosti - pozri prílohu.

17 február, 2015 - 18:38
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

MS SČK v Trávnici a NTS Nové Zámky pozývajú dobrovoľných darcov krvi do Kultúrneho domu v Trávnici, kde sa prostredníctvom mobilnej jednotky NTS uskutoční dobrovoľný odber krvi. Je vzácna a potrebná. Ak už máte 18 rokov a zdravie Vám to dovolí príďte a pomôžte, rovnako radi uvítame prvodarcov, ako i tých, ktorí sa nezabudnú vrátiť a opakovane, vedome pomáhať.

17 február, 2015 - 18:31
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Dnešné fašiangové stretnutie trávnických seniorov dýchlo atmosférou dobrôt v kalendári aktuálneho zvykového "fašangového" kulinárčenia, tiež 10. výročím vzniku tejto v obci tak živej a tvorivej organizácii,  samotným pracovným vyhodnotením uplynulého roka a spoločných plánov vytýčených pre rok 2015. Úprimne blahoželáme k milému výročiu! Zo srdca ďakujeme za aktivity povznášajúce povedomie a hrdosť na rodný kraj, prezentovanie Fíša, zachovávania dedičstva našej dedovizne a čas venovaný súčasnému spoločenskému dianiu v Trávnici. 

15 február, 2015 - 16:13
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...v hlbokom žiali smútiaci, zronení a plačúci sme sa zišli na obrade pochovávania basy, čo toľko pila, hrala,  cifrovala-vykrúcala ju vystrelo, struny jej skrčilo, pretrhlo...  Na márach prinesená do kultúrneho domu k samej pospolitosti ľudovej bola dôstojne odprevadená na svojej poslednej púti. Ach jaj, večná škoda jej... Venujte jej tichú spomienku.

14 február, 2015 - 22:32
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

A bolo veselo, zábavu utvrdzovali DJ David spolu so šašom a zmaskovanými dospelákmi. V sále kultúrneho domu to žilo rozprávkovými, komixovými a filmovými postavami, zvieratkami a všakovakými zmaskovancami. Všednosť kapitulovala... Úderom 15. hodiny sa pominula  a pestrosť, mix i všehochuť sa na celé popoludnie pevno a iste chopili žezla.  V dobrej nálade vládli fíšanským fašangom a detskému maškarnému plesu. Úlety tejto soboty boli zaznamenané - pozri fotoprílohu...

8 február, 2015 - 08:49
Oznam OcÚ

V obci Trávnica boli zaznamenané výsledky referenda, ktoré sa konalo 7. februára 2015: Výsledky zapísané v zápisnici: (Pozri prílohu)