-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

2 júl, 2015 - 00:32
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Darovacou listinou uhorského kráľa Gejzu I. z roku 1075 určenou pre opátstvo vo Svätom Beňadiku,  týmto prvým písomným záznamom, sa datuje názov našej dediny a vo vymenovanom množstve iných obcí vymedzuje sa  jej „kataster“:„...Daroval som: Vo Fius majetok na dve  poplužia“. Tu, na týchto počiatočných „dvoch poplužiach“ zeme, v historických obmenách dodnes pulzuje život v mnohých formách. Je to náš domov, kde žijú  naše rodiny, ale i ľudia, ktorým sa Trávnica páči a prijali ju za  miesto svojho oddychu, z čoho máme radosť. K Fíšu sa hlásia,  s láskou  „k našim domov“ prichádzajú rodáci, na čo sme hrdí.  V tento vzácny okamih prichodí sa nám poďakovať, za všetko to, čo jubilujúcu Trávnicu napĺňa blahom, rozvojom, šíry jej dobré meno,  reprezentuje, hlási sa k hrdosti a povedomiu na tradície, zvyky otčiny, vieru a dobré mravy, vzdelávanie. Vďačiť ľuďom, ktorí vo verejnom záujme a verejno-prospešnej činnosti čas sledujú vtedy, keď sa niekto, komu chýbajú pripomenie, vnímajú ho až potom, keď sa  dostaví výsledok... V starobylej Trávnici si ceníme a ďakujeme za dianie v obci i farnosti naprieč pestrou mozaikou záujmov ľudí v nej žijúcich i tých, ktorí ju navštevujú.   Ľuďom patrí vďaka za to, že:  v Trávnici dobre žiť, dobre žiť! 940 rokov dobre žiť. 

2 júl, 2015 - 00:20
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Trávnickí hasiči odštartovali obecné oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trávnica športovo, zábavne, súťažne a samozrejme pohostinne.

Milé bolo prezentovanie sa našich žiakov základnej školy. „Hasíčatá“ zabojovali zručnosťou, rýchlosťou,  presvedčivým výkonom a najmä šarmom, aký majú len deti. 

29 jún, 2015 - 23:25
Pozvánka na podujatie

Od 8:00 h Vás radi privítame v rodine dobrovoľných darcov krvi v trávnickom kultúrnom dome. So sebou si prineste kartičku poistenca, legitimáciu darcu, dobrú náladu a chuť pomôcť. Pred nami sú prázdniny, dovolenky, výlety - všetkým želáme, aby boli bohaté na oddych, pohodu  a tie najkrajšie zážitky. Zároveň je to obdobie charakteristické nedostatkom krvi, preto ak Vám zdravie praje pomôžte a príďte dobrovoľne darovať krv v pondelok 06. júla 2015 o 08:00 h do KD Trávnica. ĎAKUJEME.

23 jún, 2015 - 13:43
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

PROGRAM ROKOVANIA OZ

1. Otvorenie slávnostného rokovania OZ

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3. Schvaľovanie programu rokovania OZ

4. Príhovor starostu obce

5. Slávnostné verejné odovzdávanie Ďakovných listov pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trávnica na návrh starostu obce jednotlivcom i kolektívom

6. Uvedenie knihy „Vtáčia ríša Trávnice“ autora,  p. Martina Šabíka do priazne čitateľov            v spoločnosti mons. ThDr.  Jozefa Šelinga, PhD.,  riaditeľa Katechetického úradu v Žiline

7. „Poetický stav slovom i obrazom“ výstava fotografií  p. Jozefa Javúrka, rodáka z Trávnice.

8.  Pozdrav a želanie rodáka jubilujúcej Trávnici

9.  Schvaľovanie uznesenia

 

10 jún, 2015 - 11:51
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Obec Trávnica si posledný júnový víkend slávnostne pripomenie 940. výročie prvej písomnej zmienky o obci, 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny,  bude tiež požehnaný nedávno zrekonštruovaný dom smútku a celebrovaná bude ďakovná slávnostná svätá omša. 

Vzácni naši!  Radi Vás 27. a 28. júna 2015 v starobylej Trávnici privítame.

Sviatok všetkých Fíšanov má dvojdňový program, ktorý je v prílohe tohto článku a k týmto pamätným dňom v histórii obce bude vydaná kniha fotografií súčasného rodáka z Trávnice, p. Martina Šabíka, s názvom Vtáčia ríša Trávnice a bude sa konať výstava fotografií, ktorú pre nás všetkých pripraví p. Jozef Javúrek. V Trávnici sa narodil,  ku svojej kolíske sa hlási slovom, fotografiou a najmä srdcom.

2 jún, 2015 - 14:53
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Miestna akčná skupina Združenia Termál Vás pozýva na 

 

VEREJNÉ  STRETNUTIE OBČANOV

 

k príprave Integrovanej stratégii rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Termál

pre programové obdobie 2014 - 2020.

 

11.júna 2015 o 19:00 h v KD v Trávnici.

30 máj, 2015 - 21:02
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

     Večer trávnickej hodovej soboty  tohto roku v kultúrnom dome spestrí vystúpenie hudobnej skupiny PROGRES. V spoločnosti priateľov, s paklom dobrej nálady,  dobrým vínom a batôžkom dobrôt sa radi stretneme s Vami, vážení Trávničania,  milí rodáci, vzácni hostia! Veľkú lyžicu podáme a spolu s kapelou PROGRES  o 21.00 h  veselo otvoríme hodovú  sezónu 2015 v Trávnici.

Vstupenky v hodnote =7,50 € na osobu si možno zakúpiť od 27. apríla 2015 na Obecnom úrade.

20 máj, 2015 - 20:15
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Otvorenie cyklistickej sezóny

Obec Trávnica srdečne pozýva  všetkých  občanov  aj návštevníkov Trávnice na otvorenie tohtoročnej cyklistickej sezóny.

Kedy?

23. mája 2015 (sobota)  o 17.00 hodine

 

Kde?

Ústredné priestranstvo pre základnou školou

Program:

  1. Zraz účastníkov pred školou.
  2. Pridelenie štartovného čísla
  3. Organizačné pokyny
  4. Presun cyklistov po cyklotrase v obci (všetci účastníci dostanú pred štartom mapku cyklotrasy)
  5. Cieľ– futbalové ihrisko
  6. Vyhodnotenie, tombola (približne o 18.30 hodine)
  7. Hry pre deti, jazda zručnosti na bicykli

Pre všetkých účastníkov obec pripravila malé občerstvenie

Tešíme  sa  na Vašu účasť.

19 máj, 2015 - 11:38
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

     Práve našim dobrovoľným hasičom bol v tento deň do užívania odovzdaný hasičský automobil IVECO, CAS 15 s príslušenstvom. Kľúče od zásahového vozidla veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru Trávnica, Mgr. Ľubošovi Kenderovi, odovzdal JUDr. Róbert Kaliňák, podpredseda Národnej rady SR, minister vnútra SR. Tohto aktu sa zúčastnili aj poslanec NR SR Ing. Tibor Glenda, prednostka okresného úradu v Nových Zámkoch  Ing. Helena Bohátová, pán prezident HaZZ SR  generál JUDr. Alexander Nejedlý, gen. sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth, Ing. Ján Parčiš vedúci sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,  riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre  Ing. Pavol Nereča, riaditeľ okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch JUDr. František Jankovský, riaditeľ okresného výboru Dobrovoľného hasičského zboru v okrese Nové Zámky Ladislav Búči a trávnický pán farár Štefan Bebjak.

Je  to ocenenie práce všetkých generácií Fíšanov - hasičov zanietených a ochotných nasadzovať svoje zdravie i život pri likvidácii následkov živlov ohrozujúcich človeka i majetok. Veď to nakoniec my, ľudia, sme jeden druhému útočiskom.   Chceme veriť, že túto hasičskú techniku budeme používať hlavne na prevenciu a čo najmenej pri zásahu pred požiarmi, no najmä: BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC!

14 máj, 2015 - 09:56
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Vážení občania,

Obec Trávnica a DHZ Trávnica Vás pozývajú na stretnutie s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, Róbertom Kaliňákom, a to v túto sobotu, 16. mája 2015 o 12:00 h na ústrednom priestranstve pred budovou ZŠ. Pri tejto príležitosti bude našim dobrovoľníkom odovzdaný nový hasičský automobil        s príslušenstvom. Tento akt bude ukončený požehnaním automobilu s príslušetstvom, ktorý vykoná pán farár Bebjak.

Príďte a staňte sa súčasťou tejto významnej udalosti pre našich občanov a obec!