-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

13 august, 2015 - 15:08
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Spevom a tak vzácnym krojom Vo Veľkých Lovciach pozdravia členky Folklórnej skupiny Trávničanka "Lóťanské folklórne slávnosti". Príloha napovie viac...

11 august, 2015 - 13:42
Oznam OcÚ

OBEC TRÁVNICA vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE TRÁVNICA

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Trávnica zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami

do 11.09. 2015do 14:00 h.

na Obec Trávnica, Hlavná 37/65 PSČ 941 46  Trávnica v uzavretej obálke označenej

"VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - "NEOTVÁRAŤ!". "

Voľba  sa uskutoční 25.09. 2015 na Obecnom úrade v Trávnici o 19:00 h.

(Hlavná 37/65 t.j. kultúrny dom)

10 august, 2015 - 08:44
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v okresoch Nitra, Nové Zámky, Komárno, Levice a Zlaté Moravce vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Dôvodom tohto opatrenia sú pretrvávajúce vysoké teploty a z toho vyplývajúce zvýšené riziko vzniku požiaru, ale najmä nárast počtu požiarov suchých porastov v Nitrianskom kraji. 

Podľa zákona o ochrane pred požiarmi nesmú fyzické osoby v tomto čase zakladať alebo udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety či vypaľovať porasty bylín, krov a stromov, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Viliam Pánsky. Vo všeobecnosti je v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.

1 august, 2015 - 17:20
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...pod klenbou slnečnej oblohy, s vetrom vo vlasoch, dobrou náladou,  primeranou kondičkou, s pestrým vekovým zastúpením sme sa na bickykloch, v kočíku či odrážadlách vydali z lúky hier pri škole popri zdravotnom stredisku, kaštieli, kaplnke, kultúrnom dome do kopca až k vinohradom a soche Immaculaty, malí aj tí, čo už v čase povyrástli... Z tohto takmer hraničného bodu intravilánu Trávnice sme sa vydali na okružnú jazdu až k malebnému údoliu ihriska TJ, ktoré lemuje veniec kopcov Doliniek, Agačiny či ovocného sadu. Tu   všetkých účastníkov očakávala jazda zručnosti a "habakuk" súťaží, odmien a všakovavých zážitkov. Takto v Trávnici skončil júl za horizontom, ktorý sa ukladal k večernému oddychu aby ráno privítal august s jeho druhou polovicou letných prázdnin. Tým, ktorí pripravili tento skvelý, prázdninový a predsa poučný a aj sladký podvečer pre rôzne generácie účastníkov  "na kolesách" zo srdiečka ĎAKUJEME!!!

31 júl, 2015 - 14:43
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Ide o

  •  jednoizbový na provom poschodí  a dva trojizbové byty na Cintororínskej ulici č.  650/5A    na druhom a treťom poschodí novo vybudovaného bytového domu
  • jednoizbový byt na prvom poschodí na Cintorínskej ulici č. 652/5C.

Byty sa nachádzajú v tichej lokalite, v centre dediny, v blízkosti základnej školy, materskej školy, miestnych predajní, pošty a tiež autobusových  zastávok.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade a na čísle telefónu: 035 658 41 01, alebo aj na čísle: telefón/fax: 035 658 41 26.

6 júl, 2015 - 15:05
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Ohrada pri materskej škole.

Svet detí je nádherne farebný, zaujímavý a pestrý. Taká je aj ohrada lemujúca vonkajšie priestory našej materskej školy. 

Muškáty

5. mája obec opeknela vďaka muškátom.  Za pravidelnú  starostlivosť polievaním a prihnojením sa nám odmieňajú „kvetopádmi“ a radosť nám budú robiť až do jesene.

Oddychová zóna kruhového sedenia pred školou

Je súčasťou lúky hier. Keďže je vonku užije si všetky druhy nástrah počasia.  Vyblednuté farby potrebovali oživiť , a tak sa im dostalo náteru.  Tieň líp, pod ktorými sa sedenie nachádza poskytuje  kombináciu príjemného posedenia , osvieženia, oddychu, ale aj atraktívneho vyučovacieho procesu mimo školy.

6 júl, 2015 - 14:53
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Športový areál v novom šate.

Areál futbalového ihriska v Trávnici sa nachádza v nádhernej scenérii Doliniek, Agačiny  povedľa Trávnického potoka a v pozadí otvorenej členitej krajiny v jednotlivých ročných obdobiach ovocný sad, akoby obmieňal vždy pestré a zaujímavé kulisy.  O ihrisko sa pravidelným polievaním,  kosením a celoročnou údržbou staráme.  Nedávno, v máji a v júni, nový šat dostali obe budovy.

Oprava chodníkov a bezpečnostné opatrenie na Brezovej ulici.

„Čo sa nosí drať sa musí“... A veru, nejedného z nás niesli chodníky spájajúce Malú a Veľkú stranu pri kostole, tiež poza dom p. Mudráka.  Terén a vplyvy počasia tiež ovplyvnili chodníky nerovnosťou a nepekným vzhľadom.  Opravy boli nevyhnutné a účelné. Rovnako bolo potrebné riešiť  neustále frekventovanú ulicu Brezová, kde značku „Prejazd zakázaný“ vodiči nerešpektujú. Ulica je tak najmä v lete vystavovaná obrovskému náporu áut osobnej dopravy smerujúcej do neďalekej susednej obce Podhájska.  Obec preto vyhovela občanom a vzhľadom na bezpečnosť občanov vybudovala na ulici spomaľovací pás. 

6 júl, 2015 - 12:57
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

24 Trávničanov a 10 Podhájčanov bezpríspevkových darcov krvi sa zúčastnilo odberu krvi, ktorý sa dnes uskutočnil prostredníctvom mobilnej jednotky NTS v spolupráci s  Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Trávnici. Teší nás, že dvere na kultúrnom dome pootvorili aj prvdoracovia, a tak sa rodina dobrovoľných darcov rozrástla. Všetkým za túto vysoko humánnu činnosť úprimne ďakujeme. Rovnako dámam, ktoré pre všetkých pripravili občerstvenie.

6 júl, 2015 - 08:49
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

     Jubilantke, našej tak milej Trávnici, pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Fius - Trávnici, želáme pozemskú pestrosť na druhoch kvetov,  úžitkových plodín, stromov aj bylín, i na druhoch zvery, aby v nej ľuďom tu prítomným bolo navzájom dobre žiť  v súlade a v zhode so všetkým živým i živlami všadeprítomnej prírody.  Prajeme jej duchaplných ľudí, ktorí nielen zachovajú, no najmä zveľadia dedičstvo po našich predkoch a odovzdajú trvalý odkaz duchovných, stálych a nemenných hodnôt – dobrých mravov, viery, tradícií a zvykov, kultúrneho i prírodného dedičstva budúcim generáciám Trávničanov dbajúc na rozvoj a rast jej potenciálu i blaha duchovného, ľudského či materiálneho. Trávnici aj  Trávničanom želáme všetko dobré a  krásne, radosť zo života,  stály záujem a  pretrvávajúcu  lásku k domovine, srdečné návraty do rodného hniezda.

Zároveň sa chceme poďakovať  všetkým tým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k slávnostným a dôstojným  okamihom  obecných osláv pamätných výročí našej Trávnice.  Prípravy osláv siahali aj poza katastrálne územie našej dedovizne, tak vďaku vyslovujeme aj za služby cateringu, tlačiarenské, grafické, kvetinovú výzdobu, dokumentovanie fotením, kamerou.  Milým našim Trávničanom  úprimne ďakujeme za spoluúčasť na oslavách, za všetky práce potrebné pri chystaní, priebehu i po celo-obecných oslavách, hosťom za to, že prišli a vľúdnym slovom, piesňou či hudbou pozdravili jubilujúcu Trávnicu v civilnom či farskom prežívaní tak sviatočných chvíľ, všetkých nás Fíšanov.

V najhlbších hĺbkach, kde si každý z nás

dedinu drahšiu nad ostatné nosí,

lúka či stráň, kde sa mihol jeho detstva čas,

tieň hranostaja v tráve plnej rosy.

S pamäťou rodu a rodolásky si spomienky,

nad drahokamy zeme cennejšie, tie tak živé, v srdci Fíšan nosí...

VIVAT FIUS, VIVAT TRÁVNICA!

6 júl, 2015 - 03:42
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V nedeľu, 28. júna 2015, sa na miestnom cintoríne konala pietna spomienka venovaná obetiam druhej svetovej vojny. Prítomní si mohli vypočuť prečítané záznamy z Pamätnej knihy obce Fíš z tohto obdobia a osobné zápisky Pamätníčka mladej Fíšanky. Nikto v tom čase nemal na výber, vojna možnosti nedávala, naopak plienila a ničila všetko a všetkých. Smutná kapitola v dejinách ľudstva bola pred 70. rokmi ukončená víťazstvom nad fašizmom. Nezabudli sme, na obete vojen si úctou a láskou  spomíname...  Požehnaný bol aj vlani zrekonštruovaný Dom smútku.

Obecné oslavy sme vďakou súčasníkom začali v kultúrnom dome 27. júna 2015 na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na návrh starostu obce, Ing. Emila Ivana, boli odovzdané ďakovné listy a vyslovené verejné uznanie jednotlivcom, osobnostiam IN MEMORIAM,  za ktorých listy preberali najbližší príbuzní i kolektívom, za ktoré ďakovné listy preberali súčasní štatutári, teda predsedovia či riaditelia kolektívov a verejné uznanie patrí všetkým predchádzajúcim generáciám i súčasníkom činným v jednotlivých kolektívoch. Ako sme si mohli vypočuť v príhovore p. starostu: "Za všetkým čo sa tu v tejto obci urobilo stáli ľudia".   Ďakovnou svätou omšou za 940 rokov Trávnice, za generácie ľudí vo farnosti,  v trávnickom kostole obecné oslavy v nedeľu 28. júna 2015 vrcholili. Sviatok v duši Fíšanov doplnilo agapé po bohoslužbe. Naozaj VĎAKA za 940 rokov života v našej, tak milej a nado všetky ostatné cennej dedinke, TRÁVNICI!